Soros en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Zo maar even 22 (op 100) rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens komen uit de Open Society Foundations (OSF) van George Soros.

‘Vluchtelingen mogen niet worden gerepatrieerd na plegen van zware misdrijven’, of, ‘Tunesische crimineel mag niet uitgewezen worden’. Hoe vaak ergert u zich niet aan die bizarre arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die geen zinnig mens kan begrijpen?  Hetzelfde geldt wanneer politieke besluiten en beslissingen – zeker wanneer het over vreemdelingen gaat – door activistische rechters ongedaan worden gemaakt. Uitwijzingen worden tegengehouden,  repatriëringen en dwangsommen worden opgelegd, en noem maar op.  Hierna verneemt u hoe dat komt, maar eerst nog enkele voorbeelden:

Polen moet het recht op abortus bevorderen; Frankrijk wordt gedwongen om geslachtsverandering toe te staan; Hongarije wordt verplicht om de levenslange gevangenisstraf af te schaffen; Rusland wordt gestraft voor het veroordelen van de punk-feministische activisten van de Pussy Riot; Oostenrijk moet adoptie door homoseksuele paren legaliseren; de toepassing van de sharia-wetgeving in Griekenland wordt gevalideerd.  En dat is slecht een summiere opsomming uit de reeks waanzinnige arresten.

Het is telkens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat deze beslissingen aan een Europees land oplegt. Telkens wordt een NGO die verbonden is aan het netwerk van Open Society Foundations (OSF) bij de zaak betrokken en elke keer opnieuw is een van de rechters die het arrest uitspreekt een voormalig medewerker van Open Society of een van haar netwerken.

Tussen 2009 en 2019 hebben zeven ngo’s – allemaal verbonden aan de Open Society – een aantal van hun medewerkers naar het Hof gestuurd om ‘recht te spreken’.  Van de 100 rechters die in deze periode hebben gediend, hebben 22 een directe link met een van deze NGO’s, En wie is de baas van Open Society?  Dat is de Hongaarse Jood Soros natuurlijk. Reuters typeerde hem als volgt:  “Dit is een man die mensen opdracht geeft om landen te verdelen en te vernietigen.”

Wie zich vragen stelt bij de werkwijze van die man, krijgt het etiket ‘samenzweerder’ opgekleefd. Hij of zij die zijn inmenging, ideologie of methoden durft te bekritiseren, wordt als een fascist, populist of antisemiet weggezet.

Als het oppositiefront tegen de Joodse miljardair, die zelfs in het Israël van Netanyahu niet welkom is,  zo breed is, van Viktor Orbán tot Donald Trump via Vladimir Poetin, dan komt dat omdat de ideologie die hij via zijn Open Society Foundations en zijn ontelbare NGO’s verspreidt erop gericht is een einde te maken aan soevereine Westerse staten en hun volkeren.  Zo betracht hij dat er méér migranten de EU binnengehaald moeten worden, mensen die hier de rest van hun leven willen blijven, zonder baan, zonder toekomst maar wel door de lidstaten gefinancierd.  De Joodse Hongaar ziet hierin de uitgelezen kans om het Oude Avondland te destabiliseren.

RVW

%d bloggers liken dit: