Stof tot nadenken !

Door Freddy Van Gaever, oud-senator, bestuurder van VG Airlines en nationaal bestuurslid van het Seniorenforum.

Stof tot nadenken voor onnozelaars !

Het is vandaag KERSTMIS. In de toekomst moeten we misschien gaan schrijven WINTERFEEST ! We worden vreselijk ongelukkig door steeds meer en meer te moeten vaststellen dat ons land naar de haaien gaat. Onze beroepspolitici enerzijds en onze levenslang benoemde en ontoerekenbare rechters anderzijds hebben van Vlaanderen gedurende de laatste twee generaties een soort circus gemaakt. De eersten stemmen met de regelmaat van een klok nieuwe wetten die, zoals ze zelf verklaren, onze samenleving zouden moeten verbeteren terwijl de laatsten ervoor moeten zorgen dat die wetten worden nageleefd. Beiden falen ze in hun opdracht.

 De beroepspolitici beloven wetten te stemmen die alles “eerlijker” maken en aan iedereen dezelfde kansen geven. Zo moeten er op de kieslijsten nu evenveel vrouwen als mannen staan; Werkgevers worden verplicht een minimum aantal vrouwen; gehandicapten en vreemdelingen in dienst te nemen enz. De bekwaamheid van een kandidaat krijgt steeds minder belang; we mogen niet meer zeggen of schrijven wie de “eerste”van de klas is. Het volstaat te weten dat hij “boven de mediaan” zit. In Frankrijk spreekt men van “le nivellement vers le bas”. Maar het ergst val al is dat al deze wetten blijkbaar alleen moeten nageleefd worden door het “eigen volk”. Deze gouden regels zijn blijkbaar niet van toepassing op de tienduizenden moslims die hier met de regelmaat van een klok aanspoelen. Deze houding danken we aan politici van het slag van een Philippe Moureau, oud-burgemeester van Molenbeek, die dit snel groeiende onrecht mogelijk maakten. In plaats van aan die lui een riant pensioen uit te betalen had men hen beter opgesloten voor misdaad aan het eigen volk.

Hoe is het toch mogelijk dat allochtonen die hier NOOIT hebben gewerkt; die NOOIT één cent hebben bijgedragen tot onze belastingen in vele gevallen reeds voorrang krijgen voor het bekomen van een sociale woning ten nadele van eigen mensen? Terwijl wij de ene Kerk na de andere afbreken of een nieuwe bestemming geven mogen zij de ene na de andere, en voor ons volksvreemde Moskee, bouwen. We geven hen gratis onderwijs; gratis medische verzorging; gratis openbaar vervoer en krijgen daarvoor stank voor dank. Bovendien stoppen we hen nog maandelijks allerlei bedragen toe waarvoor ze nooit de minste inspanning hebben moeten leveren.

 Ons land geeft aan die steeds groter wordende groep in steeds meer gevallen méér uit dan aan vele van onze eigen weduwen en weduwnaars. WRAAKROEPEND is dit !

Door het enorm hoog nataliteitscijfer van deze moslims wordt die vernietigende tsunami met de dag groter en onhoudbaarder. Zonder overdrijving mag men nu aannemen dat indien we niet razend snel deze situatie nog trachten te veranderen we ten dode zullen opgeschreven zijn. De voor ons totaal vreemde en ondraaglijke levenshouding van deze groep zal hier meer en meer gaan overheersen; onze kinderen en kleinkinderen zullen nog de keuze hebben  tussen hen te onderwerpen en te laten overheersen of ons eigen Vlaanderen te moeten verlaten. Dat zal de toekomst zijn en niets anders. Wij begrijpen niet dat niet méér kiezers dat reeds hebben begrepen.

Indien men morgen op wereldniveau een prijskamp zou organiseren voor het “meest onnozele” land dan gaan we in Vlaanderen zonder de minste twijfel onmiddellijk voor GOUD !

 Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

 

%d bloggers liken dit: