Teken van leven XXXlV: 24 november 1991

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

Was ik niet op 14 november naar de buurtwinkel gestapt met mijn jongste kleinkinderen, had daar geen “Zondag” gelegen met in grote letters “Dertig jaar na ‘Zwarte Zondag’: een interview met Gerolf Annemans”, dan was deze dag mogelijks stil aan mij voorbijgegaan.

Het geheugen van mensen is iets raars, ook dat van journalisten. De interviewer – en Gerolf sprak dat niet tegen – verwees naar zondag 24 november 1991, maar de waarheid is dat de rioolgazet “De Morgen” daags na de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988 uitpakte met een gitzwarte voorpagina waarin “Antwerpen, een zwarte zondag” was uitgespaard.

Om een of andere reden is “Zwarte Zondag” blijven hangen en toen het Vlaams Blok drie jaar later voor Kamer en Senaat door de dijken brak – de partij speekt in het fotoboek “Twintig jaar Vlaams Blok” over een dijkbreuk – vervaagde de lokale winst van ’88 om plaats te maken voor die in Vlaanderen in ’91. Het Vlaams Blok brak toen ‘van de Kust tot in de Voerstreek’ door. En het gebrekkige geheugen plakte op die overwinningsdag “Zwarte Zondag”.

We zijn vandaag dertig jaar later, dertig jaar ouder ook. Velen van ons hebben op die zondagavond in ’91 de “dijkbreuk” gevierd, doch velen van hen die toen vierden zijn vandaag onsterfelijk. Hen herdenken we op ons Joelfeest op 21 december om 15.00 uur te St. Job.  

Dertig jaar waarin we het niet altijd even gemakkelijk hadden, waarin nog grotere overwinningen plaats maakten voor zware nederlagen… maar we zijn ‘Van de grond opgestaan’. Die grond bleef bewerkt door die welke nooit opgaven, ook al twijfelden ze. Die doorzetters, jullie, huldigen we op ons Joelfeest. 

Dertig jaar waarin we ouders werden, waarin we grootouders werden. In tijden waarin een kijkbuiszender op zoek gaat naar twee “partners” die samen een kind gaan maken (zullen we dat kind gelijk Frankenstein noemen?) zijn sterke familiebanden meer dan ooit een remedie tegen vervlakking, commercialisering en finaal ontmenselijking. Dit geloof in hechte gezinsbanden komt ook aan bod op ons Joelfeest.

En zo zijn er nog negen andere redenen om u zeker snel in te schrijven voor ons Joelfeest!

Evenwel zijn we vandaag verplicht om ons tot maximum 49 personen te beperken, daar we géén onderscheid willen maken tussen mensen. Datum van ontvangst betaling zal als deliberatie gelden.

Wat mag u van onze winterzonnewendeviering verwachten?

Een sfeervolle wandeling (voor wie niet kan wandelen voorzien we een zinvol binnengebeuren) gevolgd door een plechtig samenzijn met muziek, samenzang, poëzie waarna we klinken op het nieuwe en aanschuiven aan tafel voor een keuzemenu. Daarover later meer.

Dit dus op dinsdag 21 december om 15.00 uur:  samenkomst in feestzaal “t Goorhof, Kerklei 16 te Sint-Job-in-‘t-Goor.

Bijdrage: 23 euro per persoon. Onze “Winterzonnewendeviering” maakt deel uit van de spaaractie.

Intussen kent u de weg om in te schrijven:

seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org

U kan ook telefoneren: 0495 827 607.

Bevestigen door storting van het juiste bedrag op de rekening van Seniorenforum Antwerpen:

BE42 3631 7263 2354 m v v joelfeest + namen deelnemers.

En nu maar hopen dat de vivaldictatuur niet gaat besluiten om alle verenigingsactiviteiten te verbieden!

Tussen vandaag en 21 december hebben we nog wel wat activiteiten:

Zo is er de “Amerikalezing” van VNJ-verbondsleidster Ledy Broeckx nu vrijdag om 14.00 uur in het secretariaat VB, Amerikalei 98, Antwerpen.

Onderwerp: 60 jaar Vlaams Nationaal Jeugdverbond.

Vrije bijdrage. Spaaractie. Een samenwerking met Hertogfonds.

We bevelen het dragen van mondmaskers tijdens de lezing sterk aan daar er veel belangstellenden zijn. Verluchting is voorzien, maar toch…

Alles wat u al wilde weten over Ludwig Van Beethoven maar nooit durfde te vragen.” Onze volgende “Amerikalezing”.

Deze Beethovenlezing (en vooral beluistering) met inleiding door nazaat Hugo Daans gaat door op woensdag 8 december om 14.00 u.

Secr. VB, Amerikalei 98, Antwerpen. Vrije Bijdrage. Spaaractie.

Een samenwerking met Hertogfonds.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

stilaan naderen we 2022.

Moest u een suggestie hebben voor een activiteit dan vernemen wij dat graag. Zij die al suggesties deden weten dat we die, zo mogelijk, uitvoeren tot tevredenheid van iedereen. Wees dus niet bang: “Vraag, en u zal gegeven worden”.

Noteer alvast dat op vrijdag 21 januari 2022 een “Amerikalezing” zal doorgaan met als titel “Mythologie, over Goden en helden”. Voor al wie denkt dat dit saai zal zijn: er komt aardig wat muziek aan te pas.

Namens Seniorenforum regio Antwerpen,

Dirk van Onckelen.

%d bloggers liken dit: