Vier jongeren met een migratieachtergrond vervangen vier autochtone jongeren in Jeugdraad!

De ‘Vlaamse Jeugdraad’ vervangt de 4 Vlamingen, die zogenaamd lid waren van Schild & Vrienden en daardoor werden buitengezet, door 4 jongeren met een migratieachtergrond.  Een provocatie die kan tellen, als je het ons vraagt.  Draai de subsidiekraan maar onmiddellijk dicht.  Hoelang blijft Vlaanderen dat nog pikken

%d bloggers liken dit: