Zwetsersliga (Kaaiman in De Tijd)

Zit er een pipo, een viroloog dus, u moet niet eens meer vragen welke, doodleuk in ‘Terzake’ te beweren dat het geen kwaad kan dat kleinkinderen hun grootouders bezoeken! Risico op wederzijdse besmetting: bijna nihil. Terwijl ze net zes weken lang honderdduizenden eenzame bejaarden van hun laatste straaltje geluk hebben beroofd. Maar goed, die opoffering is voorbij. Komt er de dag nadien een pipa, een virologe dus, u moet weer niet vragen welke, en die roept in ‘Terzake’: ‘Dat zal niet waar zijn.’ Lap, een nieuwe dreun in het gezicht van die oude mensen. Dit is toch op het randje van de criminaliteit, nee? Wat voor nooit geziene bende stoethaspels zit daar bij elkaar, in het Vlaams Verbond van Virologen? De geschiedschrijving over de coronacrisis zal divers zijn, wat zeldzaam is, omdat historici net als journalisten alles van elkaar afschrijven, maar de eensluidendheid over één aspect zal deze keer niet aan plagiaat te wijten vallen: de kwalijke rol van de virologen. Ze hebben de epidemie niet zien aankomen. Toen ze er was, hebben ze haar compleet onderschat. Daarna hadden ze geen idee hoe ze haar moesten beteugelen. En van ongeveer alle nattevingermaatregelen die ze doordrukten, moesten ze een week later toegeven dat ze verkeerd waren, zoals collega-virologen meteen hadden verkondigd.

Intussen is met de welwillende medewerking van de liberalen de grondwet herleid tot een vodje papier, de economie is verwoest, zelfstandigen zijn geruïneerd, gezinnen over de grens van de krankzinnigheid gedreven, sociaal zwakkeren nog dieper in hun isolement, hun miserie, en hun armoede geduwd, rusthuisbewoners zijn gedegradeerd tot wegwerpproducten, en als kers op de taart lanceerde een late discipel van dokter Mengele het ideetje om alle 65-plussers een jaar lang op te sluiten. Dankzij al die ingrepen hebben we procentueel het hoogste aantal doden ter wereld. Maar dat komt omdat onze virologen verkeerd tellen, zo verklaren ze trots zelf. Mochten die farceurs hun vak kennen, hadden ze al in december alle beschikbare alarmbellen geluid. Toen begon het coronavirus te woekeren in Wuhan en werd er in alle media over bericht. Van een specialist verwacht je dan dat hij de impact ervan correct kan uitrekenen. Op dat moment was er tijd genoeg om ons terdege voor te bereiden. ‘Geen paniek’, luidde het zelfs nog toen de Chinezen 20 miljoen burgers in quarantaine hadden gezet. Blijkbaar had dan nóg niemand de handleiding bij de epidemiologische modellen gevonden. ‘Het is onder controle’, heette het nadat het virus in Melsbroek was geland. Een hardnekkig griepje. En niet allemaal mondmaskers inslaan. Dat had geen enkele zin. Wat ben je met een expert als hij een zichtbaar aanstormende ramp niet juist kan taxeren? Dat is als een weervoorspeller die nog geen orkaan vermoedt als het volledige strand al is weggeblazen. Die lui zouden zich beter in hun laboratoria terugtrekken, studeren, en vooral van het scherm wegblijven.

%d bloggers liken dit: