Meer van hetzelfde

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van de verliezers. En dat uit zich ook in zijn startnota.

Bij de Tour de France staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat verliezers”. Dat zegt onze Vlaamse fractievoorzitter Chris Janssens verderop in dit blad, verwijzend naar de regeringsuitsluiting van het Vlaams Belang. Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste winnaar van de verkiezingen en tweede partij van het land promoveerde, gooiden de verliezers het op een akkoordje waardoor een regeringsdeelname vooralsnog uitgesloten is. De bereidheid van N-VA om met ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijlpaal. Waar vroeger ideologische argumenten werden aangedragen om niet met ons in zee te gaan, beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA sa-men 58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf te weinig dus voor een meerderheid.

Zwitserland aan de Noordzee
Concreet gaat het om een tekort van een kleine 150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost dienen te worden verzameld in de komende vijf jaar. Het is onze historische taak voldoende Vlamingen te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de grootste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen.

Oude wijn
Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. Die krijgt met De Wevers startnota vooral oude wijn in nieuwe zakken. Van een oplopende rusthuisfactuur over stijgende wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting tot de afschaffing van de woonbonus en de verhoging van de autobelastingen. De citroen moet blijkbaar tot de laatste druppel worden uitgeperst.

Tom Van Grieken

Voorzitter Vlaams Belang

%d bloggers liken dit: