N-VA’er wil senioren langer opsluiten

“Hou de 60-plussers nog in coronamaatregelen”, zegt Koen Metsu, N-VA-burgemeester van Edegem en Volksvertegenwoordiger. De handelsingenieur voelt zich geroepen om ‘meneer doktoor’ te spelen, want over immuniteit lijkt hij alles te weten. Daarmee volgt hij een zekere Anne-Mieke Vandamme,  werkzaam in het Leuvense Rega-instituut van Marc Van Ranst, die die piste ook al lanceerde.

Corona tast blijkbaar niet alleen de longen aan, maar ook het normale denken.

Gezien dat voorstel op de nationale webstek van de N-VA te lezen staat, veronderstellen we dat dat ook een partijstandpunt is.  We hebben het de voorzitter-burgemeester-volksvertegenwoordiger alleszins niet horen weerleggen.

Volgens statistieken zijn er ongeveer 2 miljoen 65-plussers in dit land (838.198 mannen en 1.120.710 vrouwen).  Voor de N-VA moeten er dus 2 miljoen mensen – zij die tot nu toe blijk gaven van burgerzin –  langer in hun kot blijven.  Dat is pure discriminatie op basis van leeftijd, wat trouwens strafbaar is in dit land.

Och, we denken niet dat dat belachelijk voorstel veel kans maakt. Een andere komiek, de Elysée-bewoner Emmanuel Macron, had dat eerder ook al tussen zijn tanden gemompeld. Na protest werd dat al stand pede afgevoerd, men had de president immers ‘verkeerd begrepen’! En wanneer het in Parijs regent…..

Wat zou er gebeuren moesten we voorstellen om alle allochtonen langer in quarantaine te houden, omdat ze zich niet aan de opgelegde regels houden? Denken we maar aan de rellen in Anderlecht, de betoging van illegalen in Brussel en de dagelijkse verboden samenscholingen her en der. De grote oververtegenwoordiging van Afrikaanse groepen in sommige ziekenhuizen, is daar het resultaat van. En dan moeten de resultaten van de Ramadan nog afwachten

Neen, mijnheer Metsu, u hoeft mensen die zich weten te gedragen niet op te sluiten. Ze zijn dan misschien wel kwetsbaarder, maar zij vormen geen groter gevaar voor besmetting van anderen, dan jongere bevolkingsgroepen.

Hou u bezig met zaken waarvan u iets afweet, mijnheer Metsu

%d bloggers liken dit: